Amsterdammers,vrienden,kennissen en Leefbaren…Bedankt voor jullie vertrouwen…..

Beste vrienden,kennissen en Leefbaren…..
Helaas heeft het niet zo mogen zijn en hebben we het niet gered met Leefbaar.
Ondanks onze inzet en uw steun en vertrouwen hebben wij helaas niet de rest van Amsterdam kunnen overtuigen om ook hun vertrouwen te krijgen.
Toch ben ik trots op ons team en de vele mensen die ons gesteund hebben en hun vertrouwen wel aan ons gaven om over de vele hartverwarmende reacties nog maar te zwijgen.We hebben het geprobeerd…en niet geschoten is altijd mis.
Nogmaals allemaal harstikke bedankt !!!

PERSBERICHT LEEFBAAR AMSTERDAM

hb2

Hoewel wij sympathiek er tegen over staan om meer aandacht voor kleine partijen te vragen zullen wij de pers conferentie NIET ondersteunen.
Leefbaar Amsterdam is continu volop in de media en heel Amsterdam weet waarvoor LEEFBAAR AMSTERDAM  staat.
Natuurlijk hadden wij graag deel genomen aan diverse debattten maar als je nu nog de aandacht voor je partij wilt krijgen en je stand punten naar voren wilt brengen is de campagne van desbetreffende… partij niet goed gevoerd.
Een extra stemwijzer werkt alleen maar verwarrend…De Amsterdammer weet dondersgoed wat er speelt en zijn voor hun eigen de beste stemwijzer.
Uit diverse peilingen blijkt dat Amsterdam massaal lokaal gaat stemmen en waarbij Leefbaar Amsterdam als grootste uit de bus gaat komen.
De Amsterdammers willen een partij zoals Leefbaar Amsterdam die op de barricade gaat voor hun en geen partij met acteurs want die hebben we al genoeg op de Stopera…en op nog meer piraten ook niet want vele Amsterdammers zitten al genoeg in de boot met al die verhogingen en lasten verzwaringen…Om over de uitzettingen van bejaarden nog maar te zwijgen..Het is een regelrechte schande wat er gebeurd….Daar kan ik niet Trots op zijn.

LEEFBAAR AMSTERDAM OP CAMPAGNE DAPPERMARKT

LEEFBAAR AMSTERDAM OP CAMPAGNE DAPPERMARKT 2014Leefbaar Amsterdam Campagne DAPPERMARKT.
Henk Bakker jr in gesprek met bewoonster Dapperbuurt.Veel ouderen maken zich zorgen…steeds minder inkomsten…Hogere lasten / Onveiligheids gevoelens /  Slechte verzorging maar vooral de sluiting van vele verzorgingstehuizen…

1974457_718608278192024_109325128_n

OUDEREN WORDEN OP STRAAT GEZET…EEN REGELRECHTE SCHANDE !

bejaardenza 01 mrt 2014, 09:32 | 77 reacties

|Het is toch werkelijk een schande hoe men met ouderen om gaat.Met busladingen werden zij …opgehaald om te stemmen en nu worden ze gewoon als oud vuil op straat gezet…mensen die onze maatschappij hebben helpen opbouwen.Participatie noemt men dat met andere woorden zoek het zelf maar uit…Uw zorg is niet de onze.
Met de wetenschap dat er straks een tekort komt worden nu verzorgingstehuizen gesloten.Zelfstandig wonen is leuk maar ouderen worden nu in principe vogelvrij verklaard…Voorbeelden genoeg van ouderen die pas na jaren worden gevonden omdat niemand naar hun om keek om over de veiligheid van deze mensen nog maar te zwijgen.
Daarom 19 Maart LIJST 16 Leefbaar Amsterdam.

        lees voor                  

             Ouderen op straat      

                 AMSTERDAM -Duizenden ouderen die in verzorgingstehuizen wonen, moeten binnenkort hun huis uit. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat dertien tehuizen al zijn gesloten en bij nog eens tachtig andere locaties een sluiting is aangekondigd.

                                  Foto: Peter Schoonen

          Naar verwachting verdwijnen de komende vijf jaar zo’n achthonderd van de in totaal tweeduizend verpleeg- en verzorgingstehuizen. Bewoners moeten gaan verhuizen naar andere verzorgingstehuizen of moeten weer zelfstandig gaan wonen.

Vele ouderen zijn bezorgd en ongerust. Zo krijgt de Ouderenombudsman vaak telefoontjes van bezorgde familieleden. Sommige bewoners komen zelf in actie. Zo is er vandaag een grote protestactie in Zwanenburg tegen de sluiting van tehuis Eigen Haard.

De sluitingen vinden plaats met het oog op de toekomst. Ouderen zouden in de toekomst langer thuis blijven wonen. Alleen mensen die veel zorg nodig hebben kunnen terecht bij een verpleeghuis.

LEEFBAAR AMSTERDAM / publicatie volkskrant

Leefbaar Amsterdam

Henk Bakker jr

24/09/04, 00:00 DE VOLKSKRANT

De opstand van de kiezers in het woelige jaar 2002 ging aan de poorten van Amsterdam voorbij. Terwijl in Rotterdam en Utrecht de frisse wind van de Leefbaren de lokale regenten van het pluche blies, doorstond het sinds jaar en dag door de PvdA gedomineerde politieke bestel van Amsterdam zonder…Leefbaar

De recente publicaties over de verloedering van de Diamantbuurt in Amsterdam-Zuid doen anders vermoeden. Zelden is het onvermogen van de politiek iets te doen aan de problemen rond Marokkaanse jongeren treffender aan het licht gebracht. In plaats van met kracht naar een oplossing te zoeken, wordt de uitzichtloze positie waarin veel van deze jongeren verkeren, vooral gebruikt als verklaring voor de overlast die zij veroorzaken. Dat de jongeren net zo goed slachtoffer zijn als de geplaagde bewoners, kan echter nooit een argument zijn voor het tolereren van intimidatie, diefstal en vernieling.

Het beeld dat naar voren komt is dat van een buurt die wordt geterroriseerd door een groep Marokkaanse jongens, zonder dat politie en deelraad bij machte zijn daar iets tegen te doen. Uit misplaatste angst te ‘discrimeren’ of te ‘stigmatiseren’ worden klachten van bewoners genegeerd of gebagatelliseerd. Kan men niet langer om de problemen heen, dan blijken steeds andere instanties verantwoordelijk. Het is een mechanisme dat vermoedelijk ook bij inwoners van andere wijken en andere steden herkenning oproept.

Hoewel de deelraden ooit in het leven zijn geroepen om de afstand tussen burgers en bestuur te verkleinen, blijkt de kloof in de deelgemeente Oud-Zuid groter dan ooit. Hoezeer politici zich hier hebben vervreemd van hun kiezers, demonstreerde GroenLinks met de klacht dat de negatieve publiciteit de toeristen uit de buurt – de Diamantbuurt is een schepping van de Amsterdamse School – zou wegjagen. Stuitender nog was het advies dat de politie gaf aan geterroriseerde buurtbewoners: verhuizen. Veel agenten hebben dat al eerder gedaan. De nieuwe korpschef Welten geeft in dit opzicht het slechte voorbeeld door zich ver van Amsterdam in het landelijke Warmond te vestigen.

Het loslaten van het standplaats-is-woonplaatsbeginsel heeft ertoe geleid dat Amsterdamse overheidsdienaren, maar niet alleen daar, zelf geen belanghebbende zijn bij het bewaken van de leefbaarheid van de stad. Ze zien hun werkterrein als een jungle die ze aan het eind van de werkdag opgelucht achter zich kunnen laten. Het is geen toeval dat de wantoestanden in de Diamantbuurt mede aan de kaak zijn gesteld door een deelraadslid dat zelf in de buurt woont: de PvdA’er Van Amerongen. Overigens zonder dat hij steun kreeg van partijgenoten-bestuurders buiten de buurt. Voor een Amsterdamse variant op Henk Westbroek of Pim Fortuyn lijken er volop kansen te liggen….

8 miljoen bezuinigen op armoedebestrijding en 1,8 miljoen extra voor de opvang van illegalen…

 

En als dekking pakken we gewoon even 8 miljoen van de armoedebestrijding af in Amsterdam……..Een eerlijk verhaal….Dat symbolische van Hillhorst mag wat kosten…..

AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam trekt 1,7 miljoen euro uit voor extra opvangplekken voor illegalen. Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan aan de gemeenteraad, schrijft het Nederlands Dagblad.

Van der Laan vergadert vrijdag over het voorstel. De stad telt nu nog 80 opvangplekken voor zwakke en zieke illegalen. Dat zijn er ‘al lange tijd’ te weinig, schrijft de burgervader aan de gemeenteraad.
Ook hebben de particuliere organisaties die de opvangplekken beheren, steeds vaker financiële problemen. De gemeente zoekt nu naar panden voor 40 extra plekken, waarmee het totaal op 120 komt. In het plan staat dat de gemeente de financiering van alle plekken op zich neemt. Ook krijgen 50 mensen die zelf opvang hebben gevonden, elk een bijdrage van 3000 euro.

 

 

 

 

kip

Slechts een “Tonnetje” voor zo een pracht ontwerp….

logogemeenteamsterdamDe geld smijterij blijft gewoon doorgaan… een ton voor een druk op de enter knop….gekker moet het niet gaan worden.Leefbaar Amsterdam wordt overstelpt met mails van verontwaardigde Amsterdammers.Vele Amsterdammers kunnen niet geloven dat in deze crisis tijden er zo met hun geld wordt om gegaan.Het college praat dit weer recht onder de noemer van Eenheid…een leuk verhaal.

Tijd voor verandering 19 Maart Leefbaar Amsterdam.

LEEFBAAR AMSTERDAM STERK IN OP KOMST !!! PARTIJEN KRIJGEN GROTE KLAPPEN MET DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Ik kan mij niet voorstellen dat Amsterdammers gezien het waardeloze landelijke beleid nog in de sprookjes van deze partijen geloven…Daarom 19 Maart Leefbaar Amsterdam !

verkiezingsbord

vr 31 jan 2014, 07:44

|

        lees voor       

           

             Partijen vrezen klap bij gemeenteraadsverkiezingen       

                 AMSTERDAM -De meeste partijen hebben geen hoge verwachtingen van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Vooral voor de regeringspartijen VVD en PvdA is het doel het verlies te beperken.

          Dit blijkt uit strategische handleidingen, notulen, ingediende kandidatenlijsten en uit geluiden op partijbijeenkomsten, meldt dagblad Trouw.

„Focus in de komende campagnes op zetelbehoud, of net iets meer”, noteerde de secretaris van een PvdA-gewest in september 2013 uit de mond van de campagnestrateeg van het landelijk bureau. „Er is weinig vertrouwen in het kabinet.”

Ook veel afdelingen van de VVD hebben meer vrees dan hoop. „De landelijke peilingen geven een negatief beeld voor de regeringspartijen”, constateert de campagneleider van de afdeling Rijswijk, die hoopt dat de kiezer „zich realiseert dat het om lokale verkiezingen gaat”. Deze weken beginnen de meeste partijen met hun campagne