Het ouderenbeleid…Werkelijk om te huilen….Respectloos !

Met bussen werden zij voor de verkiezingen opgehaald om zieltjes te winnen en nu laat men de ouderen┬á gewoon in de kou staan…..

En de gevolgen worden nu duidelijk zichtbaar….participeren noemt men dat…met andere woorden zoek het zelf maar uit…..werkelijk een schande hoe men hier in Nederland om gaat met ouderen.In verzorgingstehuizen is het al geen rozengeur en manenschijn maar nu worden ze gedwongen eruit gezet…Deze ouderen zijn alleenstaand hulpeloos en overgeleverd aan de jungle waarin we nu leven en respect ver te zoeken is……

bejaardenHet regeringsbeleid dwingt ouderen om hun vertrouwde plek in het verzorgingstehuis te verlaten en weer op zichzelf te gaan wonen. Zittende ouderen moeten zich ook afvragen of er straks nog geld voor hen is.

Honderden ouderen moeten door het huidige kabinetsbeleid nu al gedwongen hun verzorgingstehuis verlaten. De berichten zorgen voor verdriet, angst en ongemak onder ouderen, melden bestuurders en medewerkers aan Trouw. Bij Opella, een zorgaanbieder in Wageningen, worden honderd ouderen van gemiddeld 87 jaar oud getroffen. Gisteren was het de beurt aan een honderdjarige bewoonster. Evenals negen anderen gaat zij weer op zichzelf wonen.
Ko Portengen, bestuurder van Zorggroep Solis in Deventer, moest honderd ouderen vorige week ook vertellen dat ze moeten verhuizen. “Verschrikkelijk. Deze mensen wonen hier vaak al vele jaren.” Ook in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht sluiten afdelingen en moeten ouderen verhuizen, zegt Actiz, de koepelorganisatie van verpleeg- en verzorgingstehuizen.
Het betreft ouderen met lichte zorgvragen: de zorgzwaartepakketten 1 en 2. Van hen wonen er in verzorgingstehuizen ongeveer 28.000. Het kabinet vindt dat deze mensen thuis kunnen wonen. Daarom is de financiering voor nieuwe gevallen per 1 januari van dit jaar gestopt.
Volgens staatssecretaris Van Rijn (PvdA, volksgezondheid) is het de bedoeling dat deze maatregel alleen de nieuwe gevallen raakt. Maar doordat deze groep ouderen niet meer in verzorgingstehuizen mag wonen, wordt de zittende groep steeds kleiner. Hierdoor vallen overal lege plekken en sluiten hele afdelingen. Ook ouderen die nu al in verzorgingstehuizen wonen, voelen zo de effecten.
De zittende gevallen hebben redenen zich niet alleen zorgen te maken over een mogelijke verhuizing. Het is de vraag of er over een paar jaar ├╝berhaupt nog geld voor hen is. De zorgverzekeraars die de rijksgelden onder verzorgingstehuizen verdelen, bouwen die bedragen snel af.
Achmea neemt hierin het voortouw. Het concern is de grootste van negen verzekeraars die rijksgelden onder de honderden verzorgingstehuizen verdelen. Achmea heeft onlangs besloten de vergoeding voor de slinkende, zittende groep in drie jaar af te bouwen. Dit jaar kortte Achmea deze groep met 12,5 procent, in 2014 volgt 41,7 procent. Het jaar erop staat de teller op nul. Andere verzekeraars volgen. Menzis komt in twee jaar op 30 procent, DSW op zo’n 33 procent. Over 2015 willen deze verzekeraars nog niets zeggen.
Verzekeraars zijn er vrij in om naar eigen inzicht te schrappen. Toezichthouder NZA staat er alleen op dat ze zich aan de zorgplicht houden. Vrij vertaald: deze ouderen mogen niet op straat komen te staan.
Volgens Achmea zal het zover niet komen. Maar gedwongen verhuizingen kunnen wel het gevolg zijn, zegt Rieta van Staalduine, directeur care van Achmea. “Door het kabinetsbeleid raken verzorgingstehuizen overbodig. Als dat betekent dat mensen moeten verhuizen, dan vinden we dat erg. Wij willen wel voor hun blijven zorgen, ook als ze weer thuiswonen.”
De houding van Achmea zaait grote onrust. Verzorgingstehuizen stellen dat de huidige inwoners niet binnen drie jaar zijn overleden. Ze wijzen op een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2008. Navraag onder zo’n 800 bewoners leerde dat 30 procent langer dan vijf jaar in een verzorgingstehuis woont.
Ernstige zorgen Brancheorganisatie Actiz maakt zich ‘ernstige zorgen’ over de ‘zeer wisselende’ manier waarop de verzekeraars met de huidige bezuinigingen omgaan. Actiz, de koepelorganisatie van verpleeg- en verzorgingstehuizen, kaart de kwestie vandaag aan bij staatssecretaris Van Rijn die met de Kamer over de bezuinigingen praat. Hij moet de regie nemen, vindt Actiz. Niet alleen draaien de zorgkantoren de geldkraan dicht voor ouderen met lichte zorgvragen, ook op de zwaardere zorg willen ze volgens Actiz korten. De organisatie ziet kortingen tot 22 procent, meer dan volgens Actiz in het zorgakkoord is afgesproken.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *